ул. Сердика 13, София 1000 |   Карта |   тел. 0888 246 777        EN | 

Ачютананда (санясин Ачютананда)

Ачютананда е посветил повече от 20 г. на преподаването и провеждането на курсове и семинари на различни места по света за различни типове публика и в разнообразни обстановки.

Ученик е на Парамахамса Сатянанда (създател на Bihar School of Yoga) и продължава да посещава Индия всяка година, за да учи.

Неговият стил на преподаване носи дълбочина и разбиране на йога по достъпен за всички начин.

Като официален пратеник на Bihar School of Yoga той е преподавал в много различни страни, включително:
Австралия, България, Великобритания, Германия, Гърция, Индия, Иран, Испания, Италия, Румъния, Унгария, Франция и Холандия.

Той също така е директор в Европейската Сатянанда Йога Академия.

Предишен специализиран преподавателски опит включва: Йога за хора с проблеми със зрението; центрове за лечение на зависимости, затвори за мъже, уроци за хора с HIV+

Допълнителна информация, свързана с йога:
• Емисар на Bihar School of Yoga, Индия;
• Съучредител на Европейско Йога Сдружение (European Yoga Fellowship);
• Съучредител на Европейско Йога Изследователско Сдружение (European Yoga Research Fellowship);
• Мениджър на Бихарското „Yoga Magazine“ в Европа;
• Директор и ИТ мениджър за Европейската Сатянанда Йога Академия