ул. Сердика 13, София 1000 |   Карта |   тел. 0888 246 777        EN | 
Защо йога курс
в Клуб „Йога и приятели
Подготовка за занимания
Препоръки и етикет
Въпроси и отговори
  

Етикет и ред в студиото

Опазване чистота за всички практикуващи:

1. Обувките се събуват на вратата или веднага след входната врата.

2. В студиото се влиза по чорапи, специално донесени за участие в дейностите, с цел опазване чистотата за всички практикуващи. Добре е да носите и кърпа, която да поставяте върху постелката си в залата.

Запазване спокойствието (тишината) за останалите практикуващи:

3. Опазването на тишината е важно за практикуващите в клуба.

4. Мобилните телефони следва да се оставят извън залата. Добре е да са на безшумен режим и с изключена вибрация, ако последната също може да прекъсне тишината по време на занимание.

Осигуряване на място за чантите на всички практикуващи:

5. В заключващите се шкафове се поставят лични чанти с ценности по такъв начин, че шкафовете да могат да съберат повече вещи. Големи чанти и пликове се поставят на рафтовете.

6. Забравени вещи се съхраняват 1 седмица след забравянето им.

Запазване на интелектуалната собственост:

7. Аудио и/или видео записване на дейности от участници не се разрешава.

Запазване на доброто име и високото качество на предложенията на клуба:

8. Промотирането, популяризирането, предлагането на каквито и да е стоки, услуги и дейности извън тези на Клуб „Йога и приятели“ е възможно само след предварително дадено разрешение от собственика на „Йога.БГ“ ЕООД.

Продължаване успешната дейност на клуба:

9. Списъци с контактна информация на участници в дейности в Клуб „Йога и приятели” могат да се правят/събират единствено от организаторите на дейностите.

Опазване безопасността на присъстващите и пълноценното водене на заниманията:

10. Клуб „Йога и приятели” си запазва правото да отказва участие в заниманията на лица, за които прецени че с присъствието си в студиото подлагат на риск себе си или околните.

11. Не се допускат лица във видимо нетрезво състояние, лица под влияние на наркотични вещества, заразно болни, лица, неспазващи реда в студиото, и лица, създаващи силен дискомфорт у останалите участници или водещия заниманията.

Как да се подготвите за занимание вижте ТУК.