ул. Сердика 13, София 1000 |   Карта |   тел. 0888 246 777        EN | 

Пътят на сърцето - бхакти йога (семинар с благотворителна цел)

9 юни, 19:00 - 20:30 ч.

Емоциите са мощна стихия, в която човек се оказва често завлечен „накъдето задуха вятърът“. Всъщност емоциите са цветът на живота и неговата движеща сила. В един момент сме на „върха на щастието“, а в следващия – сме „на дъното“, отчаяни и безсилни. Не само че не изглежда собственото ни щастие да зависи от нас самите, а какво да говорим за нещастието и страданието.

Пътят на сърцето обаче може да ни отведе в онзи свят на чудеса, където животът е нестихващ поток от доволство, вдъхновение и радост. Не пътят на сърцето на амбициозния, чието вътрешно разоряване е възпряно в крехката порцеланова фигурка на фалшивата самооценка. Не пътят на сърцето на чувствителния, заплашван от нова помитаща вълна във всеки миг, способна да раздере износеното покривало на вътрешната му „хармония“. Не и пътят на сърцето на влюбения, чието смразяващо разочарование трепти на клепките на един погрешен поглед. А пътят на чистото сърце, даряващо с живот и сили както амбициозния, така и чувствителния, така и влюбения.

На този кратък практически семинар ще се представят деветте стъпки на бхакти йога, водещи към вътрешната устойчивост на позитивизма, вярата и упованието. Той ще се проведе с цел благотворително събиране на средства за осигуряване на безплатна медицинска грижа в един от най-бедните райони в света, който се намира в Индия. На това земно кътче жителите нямат никакъв достъп до лечение, а заради тежките и бедни условия на съществуване – имат отчаяна нужда.

Всички събрани средства от дарения по проекта ще се използват, за да се изгради тази възможност хиляди хора да имат необходимите условия за нормален начин на живот.

Пътят на сърцето е път, по който всеки срещнат е насока, а всеки спътник – дар.


ВОДЕЩ:
Калоян Георгиев (санясин Натараджа)


КОГА:
9 юни 2017 г. (петък), 19:00 ч. – 20:30 ч.


КЪДЕ:
ул. Сердика 13, Бизнес център, вх. Б, София 1000, Клуб "Йога и приятели"


ВХОД: дакшина (дарение)