ул. Сердика 13, София 1000 |   Карта |   тел. 0888 246 777        EN | 

Послание на Бихарската школа по случай Третия Международен ден на йога – 21 юни 2017 г.

21 юни

3-ти Международен ден на йога 2017
Бихарска школа по йога, Мунгир, представя

Йога: Садхана, начин на живот и култура

По повод третия Международен ден на йога бихме искали да изразим своите благопожелания към всички йога последователи. Този ден има специално значение за Сатянанда йога традицията, тъй като това е признание за сбъдването на визията и предсказанието на свами Сатянанда Сарасвати, който през 1963 година обяви: „Йога ще се превърне в мощна световна култура и ще промени хода на световните събития“.

От 2015 г. Международният ден на йога се превърна във възможност за хора с различно обществено положение от всички краища на земното кълбо да се съберат заедно в името на йога и да препотвърдят своя ангажимент към тази древна наука. Бихарската школа по йога от все сърце подкрепя този глобален израз на добра воля към йога чрез насърчаването на програми, които вдъхновяват практикуващите да задълбочат техния опит в йога и да приемат йога не само като физическа практика, но и като продължителна садхана, хармоничен начин на живот и цялостна хуманна култура.


Напредък в йога

Първоначално йога започва като практика, серия от техники, прилагани за задоволяване на личните нужди. Със задоволяване на нуждите, отношенията на човек с йога губят значението си. Това показва повърхностна връзка с мъдростта, заложена в йога. За да задълбочи опитността си в йога и да пожъне по-голям напредък, е необходимо човек да остави настрана личните капризи и цели и да насочи стремежите си към йога с отношение на сериозност, искреност и отговорност. Това е йога садхана, в която човек работи добросъвестно и търпеливо, за да преодолее условностите, ограниченията и негативностите на ума и личността си. Искрената и продължителна садхана води до проявата на положително йогийско отношение и осъзнаване във всекидневните действия и взаимоотношения на човек. Той започва да живее йога във всеки един момент и така йога става негов начин на живот. Рано или късно този стил на живот постига пълен разцвет в самскрити, култура в която самскарите се трансформират и човек се превръща в светъл пример за вдъхновение и пътеводна светлина за всички наоколо.

През 2013 година Бихарската школа по йога чества своя Златен юбилей и по това време беше анонсирано, че първата глава за пропагандирането на йога, която е фокусирана върху йога практиката, е завършена и ще започне подготовката на втората глава. Втората глава е свързана с развиване на разбирането как да задълбочим опитността в йога; как да се свържем със Сатям, Шивам и Сундарам – с истинността, благоприятността и красотата в живота; и как да напреднем от практика до садхана и начин на живот.

Качеството на живот се влошава по целия свят. Стресиращите фактори в живота намаляват физическите и психологическите способности на всеки. Ако това не се коригира, човечеството действително ще се изправи пред криза. Ще се шири негативното; насилието, гнева, ревността, омразата и нетолерантността ще се превърнат в яростен опустошителен огън. Това е обществото, в което ние ще живеем, ако не направим усилие да променим мирогледа си и начина си на живот, да коригираме дисбалансите в тялото и ума си и да достигнем точка на баланс в нашия живот.


Цел на Международния ден на йога

Нека темата на третия Международен ден по йога, към който пристъпваме, да бъде баланс, хармония и самообладание. Само балансирана, уравновесена и невъзмутима личност има силата и издръжливостта да преодолее негативното и да подхрани позитивното в живота. Този стремеж към позитивност във всеки аспект на живота трябва да се превърне в запазена марка за всеки сериозен йога садхак.

В йога пътят към позитивността преминава през практикуването на яма и нияма. Те са неизменни принципи, които определят възвисяващите отличителни черти на живота, представляващи кулминацията на човешките усилия за преживяването на красотата, спокойствието, блаженството, правдивостта и обширността на живота.

В програмата, представена миналата година, практикуващите бяха вдъхновявани и направлявани да работят върху ямата махапрасад или щастие и намаскара или поздравяване на другите с бхава. Нека за момент да размишляваме върху дълбочината, с която сме били въвлечени в миналогодишната програма и произлезлият от това успех, и да се обърнем към тазгодишната програма с удвоени сили и искреност.

В тазгодишната програма добавихме ямата кшама или опрощение и ниямата майтри или доброжелателство и приятелско отношение. Тези добродетели покриват пътя към преживяването на самообладание, мир и спокойствие в живота. Съзнателното и искрено усилие за практикуването им ще трансформира както състоянието на ума на човек, така и средата около него.

В подкрепа на Международния ден на йога и усилието, направено от националните и международни общности да популяризират йога, Бихарската школа по йога вдъхновява деца, младежи, жени и други свързани с Йога митра мандал да проведат точно определени практики в точно определено време на 21 юни. Тези практики са специално подбрани, за да спомогнат физическото здраве, умственото равновесие и емоционалното благополучие. Идеята е също да се съберем заедно като семейство и общност в името на йога.

От 6:00 до 7:30 часа сутринта хората ще се съберат на покриви, веранди, дворове и други открити пространства в домовете си и общностните центрове, за да изпълнят следните практики:

1. Кая стерям с внимание върху преживяването на баланс и хармония на тялото и ума
2. Шанти мантри*:
Ом сахана вавату
Саха нау бхунакту
Саха вийрям караваавахей
Теджас винава дхи тамасту
Маа видвишавахей.
Ом шанти, шанти, шанти


3. Ека пада пранамасана (2 пъти)
4. Тадасана (9 пъти)**
5. Триконасана, вариант 1 (9 пъти)
6. Кати чакрасана (9 пъти)
7. Кащха такшанасана (9 пъти)
8. Наука санчаланасана (9 пъти)
9. Шавасана***
10. Супта паванмуктасана, етап 2 (9 пъти)
11. Наукасана (9 пъти)
12. Ардха шалабхасана, вариант 1 (9 пъти)
13. Симхагарджанасана (9 пъти)
14. Шашанк бхуджангасана (9 пъти)
15. Шашанкасана (статично за около минута)
16. Шитали/шиткари пранаяма (10 пъти)
17. Нади шодхана пранаяма 1:1 (10 пъти)
18. Бхрамари пранаяма (10 пъти)
19. Антар мауна (етап 2) (5 минути)
20. Яма и нияма медитация (10 минути)

По пет минути съзерцавайте и развийте представата за ямата кшама или опрощение и ниямата майтри или доброжелателство и приятелско отношение към другите.

Кшама: Извикайте в ума си ситуация от миналото, в която не сте простили. Доколко сте се разпростряли върху нея? Опитайте се да идентифицирате чувството, което този спомен предизвиква у вас – причинява ви болка, яд, чувство на безсилие, тъга или нещо друго. Анализирайте това чувство, за да узнаете и разберете къде се корени причината за липсата на опрощение от ваша страна. Наблюдавайте вашите мисли за другия човек в тази ситуация и съзнателно се опитайте да ги промените чрез фокусиране върху положителната им страна. Сега извикайте мисълта за прошка и се опитайте истински да простите на човека. След като направите това вижте дали се чувствате щастливи, можете ли да се усмихнете на мисълта за този човек и готови ли сте да го срещнете с отношение на майтри - на доброжелателство и приятелство?

Майтри: Осъзнайте вашето чувство към другите когато общувате с тях. Дали се държите затворено или сте отворени към тях? Разхождате ли се заобиколен от стени или ги приветствате радушно? Излъчвате ли враждебност, доброжелателство или равнодушие. Опитайте се да се навлезете в състояние на майтри, в което сте отворени към всички, протягате ръка към тях с позитивност и им пожелавате здраве и благоразположение. Мислено се върнете към ситуации през деня, в които сте общували с хора и разиграйте взаимодействието си с тях като го заместите с майтри. Вземете решение да практикувате майтри от утре и всеки ден да правите преглед на деня и да откривате доколко сте успешни.

21. Пеене на йогийска молитва:
Асатомаа сад гамая. Тамасома джйотир гамая.
Мритьорма амритам гамая
Сарвешаам свастир бхавату. Сарвешаам шантир бхавату.
Сарвешаам пурнам бхавату. Сарвешаам мангаля бхавату.
Лока самастаа сукхино бхаванту.
Ом шанти, шанти, шанти.


Води ме от нереалното към истината, от тъмнина към светлина, от тленност, деструктивност и трансформация към стабилност, продължаване на съществуването и вечност. Нека има изобилие от доброта, мир, цялостност и щастлива атмосфера навсякъде. Нека всички същества бъдат доволни и щастливи.

Тази молитва за край на практиките изразява възнамеряване и съдържа в себе си същността на ученията на йога. Тя олицетворява личната цел за постигане на хармония, равновесие и баланс в живота, както и социалната цел да достигнем до всички с пожелание за тяхното добруване.

----------------------------------

*Ако някой се чувства некомфортно да пее мантри, не е необходимо да го прави. Може да си седи тихо и да се концентрира върху идеята за цялостно добруване посредством йога.

**При динамичните практики първите 3 пъти осъзнаването трябва да бъде насочено към физическото движение, следващите 3 пъти - към дъха и последните 3 пъти - към потока от прана.

***Шавасана може да се практикува според нуждите на групата.

Съветваме всички йога последователи да прилагат гореизброените практики в продължение на една година и на следващия Ден на йога да оценят своите постижения и качествените промени в своя живот. Ние се надяваме и се молим вдъхновението и духът на йога да бъдат с вас и на свой ред вие да сте в състояние да помогнете на други по пътя на йога и йогийския начин на живот.

Хари Ом Тат Сат